File VCF là gì?

File VCF là gì?

File có phần mở rộng VCF là file vCard được sử dụng để lưu trữ thông tin liên hệ.